1 result for "gassner"

Follow Urknall_Weltall_Leben (inoffiziell)

urknall@friendica.produnis.de

Deutsch
Bayern , Germany
urknall weltall leben lesch gassner astronomie physik quanten wissenschaft friendica